Poznajmy się

Nasza historia

19.02.2015

Zarejestrowanie spółki

Od początku swej działalność skoncentrowana była na przygotowaniu, pod względem formalno-prawnym, planowanej inwestycji związanej z budową obiektu technologicznego dla instalacji do termicznego przekształcania opon w procesie termolizy z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą w Kędzierzynie – Koźlu”.

02.09.2015

Sweco Consulting

Spółka nawiązała współpracę z firmą Sweco Consulting sp. z o.o. (pod wcześniejszą nazwą Grontmij Polska Sp. z o.o.) jako Inżynierem Kontraktu/Inwestorem Zastępczym. Sweco Consulting to wiodąca, europejska firma doradcza z branży architektonicznej i inżynieryjnej, notowana na giełdzie NASDAQ w Sztokholmie.

19.05.2016

JPM HOLDING S.A.

Spółka podpisała z JPM HOLDING S.A. umowę dzierżawy terenu odpowiadającego przedmiotowej inwestycji, który zamierza kupić celem realizacji przedmiotowej inwestycji. Teren ten stanowi tereny przemysłowe oraz nieużytki na obszarze po dawnych zakładach chemicznych w Blachowni.

 2016-2017

Oddziaływanie
na środowisko

Kolejnym działaniem Spółki było przygotowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, który był dokumentem wymaganym do uzgodnienia przedsięwzięcia (i określenia warunków jego realizacji) z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu. W oparciu o nie Spółka przygotowała projekt budowlany.

05.11.2018

Decyzji od Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, została wydana decyzja, przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

10.12.2020

Pozwolenie na budowę

Starosta Kędzierzyńsko – Kozielski wydał Decyzję administracyjną Nr1/288/2019 o pozwoleniu na budowę zaprojektowanego obiektu technologicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

02-03.2021

Rozmowy w sprawie budowy

Rozmowy z instytucjami finansowymi w sprawie sfinansowania inwestycji oraz z potencjalnymi wykonawcami na temat budowy zakładu

 • 19.02.2015

  Zarejestrowanie spółki: Od początku swej działalność skoncentrowana była na przygotowaniu, pod względem formalno-prawnym, planowanej inwestycji związanej z budową obiektu technologicznego dla instalacji do termicznego przekształcania opon w procesie termolizy z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą w Kędzierzynie – Koźlu

 • 02.09.2015

  Spółka nawiązała współpracę z firmą Sweco Consulting sp. z o.o. (pod wcześniejszą nazwą Grontmij Polska Sp. z o.o.) jako Inżynierem Kontraktu/Inwestorem Zastępczym. Sweco Consulting to wiodąca, europejska firma doradcza z branży architektonicznej i inżynieryjnej, notowana na giełdzie NASDAQ w Sztokholmie.

 • 19.05.2016

  Spółka podpisała z JPM HOLDING S.A. umowę dzierżawy terenu odpowiadającego przedmiotowej inwestycji, który zamierza kupić celem realizacji przedmiotowej inwestycji. Teren ten stanowi tereny przemysłowe oraz nieużytki na obszarze po dawnych zakładach chemicznych w Blachowni.

 • 2016-2017

  Kolejnym działaniem Spółki było przygotowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, który był dokumentem wymaganym do uzgodnienia przedsięwzięcia (i określenia warunków jego realizacji) z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu. W oparciu o nie Spółka przygotowała projekt budowlany.

 • 05.11.2018

  Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, została wydana decyzja, przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

 • 10.12.2020

  Starosta Kędzierzyńsko – Kozielski wydał Decyzję administracyjną Nr1/288/2019 o pozwoleniu na budowę zaprojektowanego obiektu technologicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

 • 02-03.2021

  Rozmowy z instytucjami finansowymi w sprawie sfinansowania inwestycji oraz z potencjalnymi wykonawcami na temat budowy zakładu

Right Menu Icon