Dokumenty

Polityka prywatności

 

Definicje:

  • Gimnastyka Powietrzna School – zwyczajowa nazwa firmy Gimnastyka Powietrzna School – zwyczajowa nazwa firmy MOVEMENT KACPER KRZYMOWSKI, ul. Brzegowa 11b, 05-092 Łomianki Dolne, NIP:5222879018, właściciel strony www.gimnastykapowietrzna.pl
  • Administrator danych osobowych (dalej: Administrator) – administratorem danych osobowych jest firma: MOVEMENT KACPER KRZYMOWSKI, ul. Brzegowa 11b, 05-092 Łomianki Dolne, NIP:5222879018
  • Serwis – strona internetowa znajdująca się w domenie www.gimnastykapowietrzna.pl, obejmująca wszystkie stronę główną, wszystkie jej subdomeny i podstrony,
  • Użytkownik – każda osoba odwiedzająca serwis,
  • Rozporządzenie – od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO)

 

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE

Gimnastyka Powietrzna School przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatnych danych i respektowania praw do prywatności użytkowników Serwisu. Polityka prywatności Serwisu zawiera informacje dotyczące zbierania danych osobowych użytkowników Serwisu, sposobu ich przetwarzania, jak również możliwości cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Gimnastyka Powietrzna School.

Korzystając z Serwisu użytkownik akceptuje opisane w niniejszym dokumencie zasady polityki prywatności. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką Prywatności a udzielonymi przez Użytkownika w trakcie kontaktu lub rejestracji w Serwisie zgodami, niezależnie od postanowień niniejszej Polityki Prywatności, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez Gimnastyka Powietrzna School będą udzielone przez Użytkowników w trakcie kontaktu lub rejestracji zgody.

Zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mają wyłącznie charakter informacyjny.

 

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

Gimnastyka Powietrzna School zapewnia wszystkim użytkownikom Serwisu realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do podanych danych osobowych, prawo żądania ich aktualizacji i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach Ustawy. W celu skorzystania z tych uprawnień skontaktuj się z Gimnastyka Powietrzna School. Możliwe sposoby kontaktu opisane zostały w części KONTAKT Z OBSŁUGĄ SERWISU.

 

Korzystanie z Serwisu oraz dostępnych w jego ramach usług wymaga przekazania Twoich danych osobowych. Niektóre dane osobowe są wymagane w celu kontaktu lub rejestracji w Serwisie. Wymagane w Serwisie dane to między innymi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Niektóre Twoje dane osobowe mogą być pobierane automatycznie podczas Twojej wizyty w Serwisie (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, Cookies). Szczegółowe informacje dotyczące zbieranych plików Cookies znajdziesz w części PLIKI COOKIES, poniżej.

 

W przypadku wyrażenia stosownej zgody podczas kontaktu lub rejestracji w Serwisie podane przez Ciebie dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez Gimnastyka Powietrzna School dla celów marketingowych, w tym w szczególności dla celów przesyłania na podane przez Ciebie numer telefonu komórkowego oraz adres poczty e-mail, informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, oraz wszelkich informacji związanych z wydarzeniami organizowanymi przez Gimnastyka Powietrzna School, jak również usług świadczonych przez Gimnastyka Powietrzna School. W powyższym przypadku przekazanie informacji handlowych może następować w dowolny sposób, w tym w szczególności z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS, wizjofonów, automatycznych urządzeń wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne oraz innych połączeń telekomunikacyjnych. Zgoda w powyższym zakresie ma charakter odwoływalny.

 

ŚRODKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Gimnastyka Powietrzna School dba o bezpieczeństwo udostępnionych nam danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Gimnastyka Powietrzna School prowadząc Serwis stosuje przewidziane prawem środki techniczne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez Serwis danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

 

COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażone podczas rejestracji w Serwisie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz otrzymywania informacji marketingowych. W celu cofnięcia którejkolwiek z wyżej opisanych zgód użytkownik powinien skontaktować się z obsługą Serwisu. Możliwe sposoby kontaktu opisane zostały w części KONTAKT Z OBSŁUGĄ SERWISU.

 

PLIKI COOKIES

Gimnastyka Powietrzna School korzysta z technologii plików tzw. „cookies”, tj. niewielkich informacyjnych plików wysyłanych przez serwer Gimnastyka Powietrzna School z informacjami zapisywanymi na komputerze użytkownika. Pliki „cookies” nie pozwalają na pobieranie danych osobowych i adresowych czy też informacji poufnych użytkownika. Warunkiem działania “cookies” zawsze jest ich akceptacja przez przeglądarkę użytkownika oraz nieusuwanie z dysku. Poprzez zmianę ustawień komputera na którym korzysta się z Serwisu, można wykasować lub zablokować pliki „cookies”. Twoja przeglądarka może w ramach ustawień pierwotnych posiadać zaznaczone opcje akceptujące pliki cookies.

Gimnastyka Powietrzna School korzysta także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Serwis oraz do oceny możliwości technicznych Serwisu. Dane powyższe są również używane, aby ustalić, ile osób odwiedza Serwis.

 

OSOBY NIEPEŁOLETNIE

Gimnastyka Powietrzna School nie zbiera danych osobowych oraz zgód na przetwarzanie ich danych dla celów marketingowych od osób niepełnoletnich. Gimnastyka Powietrzna School nie umożliwia również kontaktu lub rejestracji takich osób w Serwisie.

 

KONTAKT Z OBSŁUGĄ SERWISU

Użytkownicy Serwisu mają możliwość bezpośredniego kontaktu z obsługą Serwisu. Z obsługą Serwisu użytkownicy mogą kontaktować się mailowo (adres e-mail: kontakt@gimnastykapowietrzna.pl), telefonicznie (numer telefonu: +48 505-828-466) oraz korespondencyjnie (adres korespondencyjny: MOVEMENT KACPER KRZYMOWSKI, ul. Brzegowa 11b, 05-092 Łomianki Dolne).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Gimnastyka Powietrzna School zastrzega sobie prawo zmiany zasad prowadzonej polityki prywatności. Zmiany polityki prywatności będą publikowane na stronach internetowych Serwisu. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie upubliczniana z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione. Zastępowane wersje Polityki Prywatności będą dostępne w ramach Serwisu.

W przypadku powstania wątpliwości dotyczących zasad Polityki Prywatności prosimy o kontakt z Gimnastyka Powietrzna School.

Right Menu Icon